PROJEKCIA

Ponúkame odborné spracovanie súkromných záhrad, verejných a firemných priestorov. Návrh zohráva kľúčovú úlohu. Vkladáme do návrhu svoje znalosti v odbore, tvorivosť a spájame ich s predstavou klienta o budúcej záhrade. Vzniká tak jedinečné dielo, ktoré je spracované v pôdoryse v náväznosti s priestorovou vizualizáciou, ktorá ešte viac umocňuje reálnu predstavu o vzhľade navrhovaného priestoru. Celé sa to začína obhliadkou miesta. Zákazník podľa svojich možností poskytne mapové podklady a po vzájomnej konzultácii pristúpime k spracovaniu návrhu. V návrhu sa zaoberáme celkovým kompozičným riešením priestoru, výsadbami stromov, krov a kvetov. Riešime i prvky drobnej architektúry ako altánky, pergoly, chodníky, krby, treláže a pod. Konečný spracovaný projekt obsahuje plány, pohľady a 3D vizualizáciu s realizačnou cenovou ponukou.