ÚDRŽBA ZELENE

Údržba záhrady je dôležitý proces, ktorý je potrebné vykonávať pravidelne a predovšetkým odborne. V rámci našich služieb realizujeme i komplexnú údržbu rodinnej záhrady či firmy. Údržba sa vykonáva po vzájomnej dohode o rozsahu potrebných prác. Ponúkame kosenie trávnikov, rez stromov a krov, dosadbu kvetov, hnojenie trávnikov a záhonov počas roka, chemické ošetrenie trávnikov a drevín. Všetky úkony vykonávajú odborníci, ktorí zaručia, že záhrada nadobudne na svojom čare.